Maria i Czesław Kubik: Od Tatr aż po Bałtyk w państwie prawa jest bezprawie jest manipulacja i kłamstwo

Poseł Janusz Sanocki zabrał głos po wystąpieniu rodziców zamordowanego syna. Kubikowie w I tomie Raportu nt. przypadków krzywd sądowych obywateli. Z inicjatywy wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego doszło w lutym do spotkania wielu środowisk zainteresowanych tą tematyką.