Adwokat Piotr Starzyński: Sąd w Krośnie narusza się prawo do obrony poprzez bezczynność

Jako obrońca tych dwóch moich Klientów mogę powiedzieć tylko tyle, że w sądzie w Krośnie narusza się prawo do obrony poprzez bezczynność. Niewątpliwe proces wobec moich mocodawców nie spełnia wymogów rzetelnego procesu karnego.

Zgodnie z Konstytucją z Art. 45 ust.1 każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W tej sprawie mamy do czynienia z przewlekłością o charakterze rażącym.

Przede wszystkim przez kilka miesięcy w sprawie nic się nie dzieje. Sędzia, która prowadziła tą sprawę, może z powodów zdrowotnych lub losowych, już nie prowadzi tej sprawy. Inny sędzia wyznaczony do tej sprawy nie robi nic. Nic się w tej sprawie nie dzieje już ponad rok.

Cały czas wnioskuje, aby tą sprawę dalej prowadzić, wnoszę o zniesienie nadzoru, ale sąd uważa, że nadzór musi być wciąż stosowany. Moi Klienci muszą się stosować do wymogów środków zapobiegawczych, ale w tej sprawie nadal się nic nie dzieje i to jest naruszenie prawa do obrony.