Moim Klientom ogranicza się prawa do wolności – Adwokat Piotr Starzyński

To nie jest tak, że będziemy kontynuować proces. Z uwagi na zmianę sędziego, zgodnie z przepisami, ten proces musi zacząć się od nowa. Wszystko zacznie się od początku, a z tego, co wiem, jeden czy dwóch świadków już zmarło.

Najgorsze jest to, że wobec moich Klientów zastosowane są środki zapobiegawcze. Mają obowiązek stawiania się w jednostce policji, stosowane wobec nich jest poręczenie majątkowe, tzw. kaucja.

Dozór policji w sytuacji, gdy nic się nie dzieje. Jaka tu jest obawa wpływania na świadków, skoro świadkowie umierają, a procesu nie ma? To jest dla mnie skandaliczne.

Kolejne pismo do sądu wysłałem 9 września z wnioskiem o wznowienie postępowania, wezwałem do podjęcia działań celem zniesienia stanu bezczynności w procesie. Ta sprawa tyle trwa i stoi w jaskrawej sprzeczności z Konstytucją i art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka – rzetelny proces.

W Konstytucji napisano ust. 1 do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki – Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Moim Klientom ogranicza się prawa do wolności. Proces nie trwa, bo go nie ma.