Bracia Pernal – pierwsze sukcesy w bitwie o sprawiedliwość

Jak poinformowała redakcję portalu rodzina niesłusznie oskarżonych:

Dostaliśmy dzisiaj pismo z sądu i znieśli braciom wszystkie zakazy, tj.:
~ zakaz zbliżania się do dwóch osób, w tym do głównego świadka,
~ zakaz wyrobienia paszportu,
~ zakaz opuszczania kraju to wszystko zostało zniesione plus oddali nam połowę kaucji.